Current performances

26.06.2019 / 19:00

27.06.2019 / 11:00

07.07.2019 / 21:00

ОПЕРА НА СТАДИОНА 

със Зоран Тодорович и Кирил Манолов

09.07.2019 / 21:00

10.07.2019 / 19:00

19.07.2019 / 21:00

25.07.2019 / 21:00

27.07.2019 / 21:00