„Алчина“ опера от Георг Фридрих Хендел За първи път в България

07.12.2017 / 19:00