Балканска оперна мрежа бе създадена в Стара Загора

На 4 и 5 декември, в рамките на Фестивала на оперното и балетно изкуство – Стара Загора, се съсгоя творческа среща на директори и представители на оперни театри от България и от различни страни на Балканите. Форумът се организира от Община Стара Загора и Държавна опера-Стара Загора. Създадена бе Балканска оперна мрежа.  Инициативата е по идея на директора на Старозагорската опера Огнян Драганов. Мрежата има за цел да създаде условия за регулярно и устойчиво партньорство в сферата на оперното и балетно изкуство.

Срещата бе открита на 4 декември, в 10.00 часа с приветствие на зам. кмета на Община Стара Загора Иванка Сотирова и директора на Старозагорската опера Огнян Драганов. Направена бе презентация на тема  „Музикално-сценичните изкуства в Балканския регион – традиции, постижения и перспективи“ от гл. ас. д-р Емилия Жунич. Възможностите за финансиране, които предлага Програма „Творческа Европа“ за музикално-сценичните изкуства бяха представени от Весела Кондакова, ръководител на офис „Култура - Бюро „Творческа Европа“ - България. На срещата присъстваха и представители на Министерството на културата – Елиянка Михайлова – и.д. директор на Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ и Ина Божидарова – държавен експерт в дирекцията. Участниците зададоха многобройни въпроси, свързани с различните аспекти на сътрудничество.

Вторият ден на срещата премина в делова атмосфера. Участниците обсъдиха конкретни аспекти на авторските права на постановъчните екипи, системата за обмяна на информация и управление на Мрежата. Основните идеи бяха обобщени в меморандум за сътрудничество.

13 участници – представители на оперни театри, неправителствни организации, културни оператори и образователни институции, подписаха Меморандума. Меморандумът предвижда по-добра взаимна информираност,  подпомагане на художествено-творческата дейност и партньорство в промотирането ѝ помежду си и в други страни. Инициативата е фокусирана в по-доброто взаимно опознаване, популяризиране на общото историческо минало и културни традиции; размяната на постановки – декори, костюми и постановъчни екипи; реализация на копродукции и премахване на част от административните поръчки с инструментите на междуправителствените спогодби за културно сътрудничество.

Подписалите Меморандума са:

Александър Стаматович – Заместник-генерален директор на Национален Театър в Белград /Сърбия/, Мариела Хасимбегович – Изпълнителен директор на Национален Театър Сараево /Босна и Херцеговина/, Даниела Владеску – Генерален Директор на  Национална опера и балет – Констанца, Румъния, Антъни Арморе  – Директор на импресарска къща „Синият Дунав“ – Виена, Нийл Мус – Директор на Магистърска Програма за Опера в Музикалния и артистичен частен университет  - Виена, Австрия, Амир Шифф – диригент – Израел, Александър Текелиев – Директор на Държавна опера-Бургас, Даниела Димова – Директор на Театрално-музикален продуцентски център-Варна, Нина Найденова – Директор на Държавна опера-Пловдив, Огнян Драганов – Директор на Държавна опера-Стара Загора, Марияна Арсенова – Директор – Държавен музикален и балетен център-София, Дарина Такова – изпълнителен директор на Фондация „Дарина Такова“.

И други опери от страната и чужбина са заявили желание за участие и присъединяване към Балканската оперна мрежа, създадена в Стара Загора. Сред гостите на събитието, които посетиха вечерта премиерата на спектакъла на „Лучия ди Ламермур” в Старозагорската опера, бе видният импресарио и артистичен консултант Адриан Холендер от Виена.

 

Коментари