„Безвремие“ („Timelessness“)

„Безвремие“ („Timelessness“)
Хореография Станислав Генадиев и Виолета Витанова
Асистент-концепция Станислава Симеонова
Авторска музика RoboKnob (Ясен Георгиев, Станислав Генадиев)
Продуцент Creative Box
Балет на Държавна опера Стара Загора
„Безвремие“ („Timelessness“) е танцов пърформанс, който се основава на квантовата психологическа и еволюционна концепция за създаването на човека и света, на разбирането за хаоса, който поражда светлина и творчество. Продуцира се геометричен свят – материя, оформяща индивидуалните структури. Множество азове съществуват в множество реалности и стремежът е да се роди смисълът, който е водещ, за да се създаде конкретният човешки свят. Всеки аз има различна мисия и функционира в определена реалност. Наблюдават се прояви на аза – множественост, действия, поведения. Идеята е за бунт срещу съвършенството – творчеството се ражда от хаоса.
Безвремие е това, което е преди бунта – съвършенство. Безвремие е самият бунт – повтарящ се акт на разрушение, от който да се роди творчеството. Безвремие е и самото творчество – креативността на предаващата се енергия, с постоянна градация от гледна точка на твореца и деградация от гледна точка на монолитната цялост. Постепенно енергията преминава в органичен живот и се задвижва матрицата на еволюцията.

Коментари